Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2010

Πρόγραμμα Leonardo Da Vinci Μάρτιος 2010

Τον Μάρτιο από 07 έως 27 το σχολείο μας διεξήγαγε πρόγραμμα LdV όπου 10 μαθητές και συνολικά 5 συνοδοί μετέβησαν στην Δανία και την Ολλανδία.

Τίτλος "ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ"

Χώρες υποδοχής : Δανία - Ολλανδία

Διάρκεια: 3 εβδομάδες (07/03/2010 - 27/03/2010)

Επιλέγοντας τις σελίδες Εισαγωγή, Δραστηριότητες, μπορείτε να ενημερωθείτε για το περιεχόμενο του προγράμματος και τις δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν στην διάρκεια του προγράμματος.